VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Svjetski dan voda 2017
Obzirom da ce skup biti u dvodnevnom trajanju i da je već prijavljeno nekoliko desetina referatskih izlaganja, raspored rada skupa biće dostavljen svim uČesnicima prilikom prijavljivanja i dobijanja pratećih materijala.
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta upravljanja poplavnim rizicima
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...