VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Obavijest za zakup k.č. uz rijeku Usoru kc 492_1 KO Tešanjka općina Usora
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine
Nakon potpisanog ugovora, dana 21.09.2017. godine započeli su radovi na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine (km 1+250 – km 6+900).