VODNA AKTA

warning
FOP IZVJEŠTAJ
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
19.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.