VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save je nastavak dugogodišnje saradnje Hrvatskih voda i "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine i u BiH je pokrenuta aktivnost predviđanja poplava u realnom vremenu za što je neophodno izraditi prognozne hidrološko-hidrauličke modele.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Komponenta Federacije BiH
IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)