VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Počela realizacija projekta na rijeci Vrbas na području Vrbanje, Gračanice i Zlavasti - Općina Bugojno
Općinu Bugojno posjetili su dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH i Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima, gdje su se sastali sa Hasanom Ajkunićem, načelnikom Općine Bugojno i njegovim saradnicima, Igorom Vrljićem, predsjedavajućim OV Bugojno, Salihom Gurbetom, zamjenikom OV Bugojno, Amirom Šečibovićem, kantonalnim zastupnikom u Skupštini SBK, direktorima JKUP Čistoća i JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno, Emirom Sarajlićem i Husrefom Durakovićem.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine
Dana 29.08.2017. godine u prostorijama "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo sklopljen je Ugovor za izvođenje radova "Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine".