VODNA AKTA

warning
FOP IZVJEŠTAJ
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Svjetski dan voda 2017
U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda.
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta upravljanja poplavnim rizicima
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...