VODNA AKTA

warning
FOP IZVJEŠTAJ
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta upravljanja poplavnim rizicima
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...
Hidrološko-hidrauličko modeliranje i prognoziranje
U Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, dana 05.12.2016. godine u organizaciji Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, održan je stručni skup na temu hidrološko-hidrauličkog modeliranja i prognoziranja.